ROMALE 3

2023

Požiadali sme Fond na podporu kultúry národnostných menšín o dotáciu na rok 2023. 

Projekt ROMALE 3 je tretím ročníkom úspešného projektu ROMALE a otvorí 4 nové témy, ktoré v mesiacoch september - december 2023 budú rezonovať v rómskej spoločnosti v týchto merateľných výstupoch: 4 live-streamové talkshow na FB, 4 upútavky k jednotlivým témam/talkshow, 12 dokrútiek do talkshow, 4 zostihy záznamov talkshow pre YouTube, web a TV vysielanie, 4 podcasty, 4 články a 4 audiovizuálne medailóniky rómskych novinárov a moderátorov, ideálne z projektu ROMALE. 

Témy nastavíme v spolupráci s moderátormi kalendárny mesiac pred vysielaním ich časti. V ROMALE 2 sa nám totiž potvrdilo, že dlhodobé plánovanie tém je z hľadiska mediálnej aktuálnosti nedostatočne pružné. 

Projekt bude realizovaný v slovenskom jazyku a všetky výstupy budú zverejnené na webe www.romale.eu. 

Moderátormi budú absolventi nášho praktického Mediálneho inkubátora, ktorý organizujeme s finančnou podporou Erasmus+ od januára do augusta 2023, a rómski mediálni tvorcovia, ktorí zatiaľ nedostali šancu profesionálnej mediálnej prezentácie, alebo sú v nej začiatočníci. 

Cieľovou skupinou projektu sú rómske komunity aktívne komunikujúce na internete, majoritná spoločnosť, mainstreamové média a rómski mediálni aktivisti.