ROMALE

talkshow - podcasty - texty

ROMALE

nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku 

 očami rómskych novinárov a aktivistov 

Rómske komunity žijú internetom a na internete, sociálne siete sú ich druhým domovom, druhou rodinou. Kto nie je na internete, nie je. Pružne sitáciu využili rómske pseudomédia a preudonovinári. Uľahčuje im to cenová dostupnosť multifunkčných technologických zariadení. Rómska žurnalistika vďaka nim dostáva na frak. Znižujú jej úroveň na úplné dno, majorita sa na ich výstupoch zabáva, Rómovia jej vplyvom žijú bulvárom, hádkami, konšpiráciami a ich kultúrna úroveň závratne klesá. Tento negatívny stav treba urýchlene zastaviť. 

Profesionálni rómski žurnalisti a rómski aktivisti v oblasti masmédií musia konečne prebrať svoj diel zodpovednosti. K Rómom sa musia začať prihovárať študovaní, kultivovaní, rozhladení a vnímaví rómski novinári a aktivisti, ktorí budú vedieť osloviť Róma zo segregovaného prostredia rovnako efektívne, ako percipienta z majority. Náš projekt je pravou lastovičkou v tomto snažení.

Projekt vznikol s prioritným zámerom tvorby kvalitného obsahu pre elektronické médiá a internet. Chceme ukázať, že rómske internetové obsahy pripravované Rómami a Rómkami sa dajú robiť aj inak, lepšie, invenčnejšie, kultúrnejšie a hlavne profesionálnejše, ako sme toho na internete svedkami dnes. Cieľom projektu je otvoriť, uchopiť a dôkladne prediskutovať nadčasové aj aktuálne témy týkajúce sa života rómskych komunít na Slovensku.

Našou ambíciou je v mesačnej periodicite priniesť profesionálny televízny audiovizuálny formát talkshow s výhodou priamej diváckej internetovej interaktivity do webového priestoru a na sociálne siete, kde práve rómska komunita veľmi aktívne žije a komunikuje. Témy spracujeme aj v audio podobe ako podcasty a v textovej podobe ako články.

Našim cieľom je všetky tri druhy produktov projektu - spolu 27 mediálnych výstupov, poskytnúť na bezplatné zdieľanie všetkým druhom médií, predovšetkým však väčšinovým médiam. Média budeme cielene oslovovať a systematicky im promovať všetky témy mesačníkov. Našim zámerom je, aby sa o rómskych témach hovorilo v celej spoločnosti.

Nezanedbateľnou je pre nás totiž prezentácia kvalitnej rómskej publicistiky a jej tém nielen smerom k rómskej komunite, ale aj k majoritnej spoločnosti a kreovanie silných rómskych novinárskych osobností, schopných rómsku komunitu dôstojne reprezentovať vo väčšinových médiach.

Internet prináša pre masmédiá nové možnosti, ale aj výzvy. Spojenie textu, zvuku, audiovízie a interaktivity internetu prináša trend spájania všetkých predchádzajúcich typov tzv. klasických médií - tlače, rozhlasu a televízie na webe. Sme presvedčení, že tieto jedinečné a efektívne nové internetové formáty dokážu nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku otvoriť oveľa plastickejšie a efektívnejšie, ako tomu bolo doposiaľ.

Projekt v číslach a faktoch


  • 36 kvalitných žurnalistických výstupov z tvorivej dielne Rómov a Rómiek v spolupráci s Art Society s.r.o.
  • 9  live streamov / 9 zostrihov talkshow / 9 podcastov / 9 tématických textov 
  • 8 moderátorov z toho 2 ženy a 6 mužov z celého Slovenska a z Čiech 
  •  33 hostí z celého Slovenska z toho 12 žien a 21 mužov
  • 9 upútaviek / 41 dokrútiek odvysielaných v rámci talkshow 
  • 856 minút živého vysielania na FB / 823 minút zostrihu talkshow na You Tube 
  •  835 minút podcastov / 72 normostrán tématických  textov 
  • k 20 .4.2021 distribúcia značkového obsahu na FB - impresie na live streamy spolu: 91998 návštevníkov a čísla každý deň ďalej rastú...

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín


Mediálni partneri projektu

Art Society s.r.o.

Zámocká 22

811 01 Bratislava

Facebook Art Society s.r.o.

web Art Society s.r.o.:ň

 https://www.artsociety.sk

Facebook projektu ROMALE:   https://www.facebook.com/projektromale/