PODCASTY

projekt ROMALE

Hostia: Lucia Hargašová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Štefan Mirga, agroinžinier, rómsky aktivista, Tibor Loran, angragogik, špecialista na generačnú chudobu, Maroš Balog, rómsky aktivista

Hostia: Andrej Belák, Ústav etnológie a sociálnej antropolóie SAV, Juraj Čokyna, novinár a bývalý učiteľ v Šarišských Bohdanovciach, autor knihy A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky MŠ, Michaela Mudroňová, koordinátorka pracovného poradenstva, Človek v ohrození

Hostia: Ábel Ravasz, sociológ a politológ, prezident Inštitútu Mateja Bela, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity v rokoch 2016-2020, Ján Hero, podpredseda Výboru expertov pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy v Štrasburgu, Dominika Badžová, redaktorka a moderátorka rómskeho národnostného vysielania RTVS, študentka DF VŠMU - vedy o umení a...

Hostia: Ján Herák, poslanec Národnej rady SR, kto sa špecializuje na problematiku detí a mládeže mimo biologickej rodiny, predovšetkým v Centrách pre deti a rodinu ( bývalé detské domovy ), Adela Plešková Matulayová, rómska adoptívna mama, spolupracujúca s Centrom Návrat v Banskej Bystrici, Martina Magula, nerómska adoptívna mama so skúsenosťou s...

Hostia: Janette Maziniová Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Mirka Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, Pavel Hrica, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Cesta von - projekt Omama, Nadežda Malčeková, spisovateľka a dlhoročná pedagogická asisentka, pracujúca s deťmi z marginalizových...

Hostia: Boris Rizman ( TV ROMANA ), Ján Strkáč ( ROMATA ), Róbert Hamburgbadžo ( Gipsy Television ), Kristína Mojžišová ( rozhlasová zložka národnostného vysielania RTVS ), Atilla Lovász ( televízna zložka národnostného vysielania RTVS )