O PROJEKTE

talkshow - podcasty - texty 

nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku očami rómskych mediálnych tvorcov a ich hostí


Rómske komunity žijú internetom a na internete, sociálne siete sú ich druhým domovom, druhou rodinou. Kto nie je na internete, nie je. Pružne situáciu využili rómske pseudomédia a pseudonovinári. Uľahčuje im to cenová dostupnosť multifunkčných technologických zariadení. Títo pseudotvorcovia znižujú úroveň informovania o živote Rómov na úplné dno, majorita sa na ich výstupoch zabáva, Rómovia jej vplyvom žijú bulvárom, hádkami, konšpiráciami a ich kultúrna úroveň závratne klesá. Tento negatívny stav treba urýchlene zastaviť.

Rómski aktivisti v oblasti masmédií musia konečne prebrať svoj diel zodpovednosti. K Rómom sa musia začať prihovárať študovaní, kultivovaní, rozhľadení a vnímaví rómski aktivisti, ktorí budú vedieť osloviť Róma zo segregovaného prostredia rovnako efektívne, ako percipienta z majority. Náš projekt je pravou lastovičkou v tomto snažení.

Projekt vznikol s prioritným zámerom tvorby kvalitného obsahu pre nové média. Chceme ukázať, že rómske internetové obsahy pripravované Rómami a Rómkami sa dajú robiť aj inak, lepšie, invenčnejšie, kultúrnejšie ako sme toho na internete svedkami dnes. Cieľom projektu je otvoriť, uchopiť a dôkladne prediskutovať nadčasové aj aktuálne témy týkajúce sa života rómskych komunít na Slovensku.

Našou ambíciou je priniesť profesionálny live-streamový audiovizuálny formát talkshow s výhodou priamej diváckej internetovej interaktivity do webového priestoru a na sociálne siete, kde práve rómska komunita veľmi aktívne žije a komunikuje. Témy spracujeme aj v audio podobe ako podcasty a v textovej podobe ako články.

Našim cieľom je všetky tri druhy výstupov poskytnúť na bezplatné zdieľanie všetkým druhom médií, predovšetkým však väčšinovým médiam. Našim zámerom je, aby sa o rómskych témach hovorilo v celej spoločnosti.

Nezanedbateľnou je pre nás aj výchova a kreovanie silných rómskych novinárskych osobností, schopných rómsku komunitu dôstojne reprezentovať v budúcnosti v profesionálnych médiach.

Internet prináša pre masmédiá nové možnosti, ale aj výzvy.

Spojenie textu, zvuku, audiovízie a interaktivity internetu prináša trend spájania všetkých predchádzajúcich typov tzv. klasických médií - tlače, rozhlasu a televízie na webe.

Sme presvedčení, že tieto jedinečné a efektívne nové média a ich formáty dokážu nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku otvoriť oveľa plastickejšie a efektívnejšie, ako tomu bolo doposiaľ