TALKSHOW A ROZHOVORY

projekt ROMALE

Ivan Hriczko bol prvý rómsky televízny redaktor, neskôr sa stal riaditeľom Rómskej tlačovej agentúry, pôsobil aj na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v samospráve aj v treťom sektore. Zaoberá sa najmä otázkami národnostných menšín a v súčasnosti sa venuje regionálnej politike.

Roman Čonka ( 1979 )je šéfredaktor momentálne jediného rómskeho prinového média Romano Nevo Lil. Pracuje ako vedúci vedecký pracovník v Dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.

Kristína Mojžišová je historička, novinárka, šéfredaktorka redakcie národnostného vysielania Rádia Patria (štúdio Košice) s veľkým srdcom pre rómske média.

Silvia Porubänová je výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Do júla 2020 pôsobila ako riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Je držiteľkou Zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny i Čestného uznania OSN. Výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, ľudskoprávnym aspektom...

Hana Fábry sa narodila v roku 1963 v Bratislave. Študovala na Gymnázium Metodova, po ktorom 12 rokov pracovala v školstve, aj súkromne ako voľnočasová pedagogička. Po roku 1992 sa angažovala ako korektorka, publicistka, novinárka, komentátorka a editorka denníka Pravda, redaktorka internetového denníka changenet.sk, glosátorka webnoviny.sk agentúry...

Lucia Pašková je známa hlavne ako spolumajiteľka Curaproxu, avšak je aj mamou, partnerkou, záhradkárkou a človekom, ktorý už roky aktívne prepája svet biznisu s mimovládnym sektorom a komunitami v záujme dosiahnutia verejnoprospešných cieľov. Vyrastala v Starej Turej, chodila na gymnázium a následne vyštudovala učiteľstvo angličtiny a nemčiny na...