Rozhovor Roman Čonka

24.03.2023

Roman Čonka ( 1979 )je šéfredaktor momentálne jediného rómskeho prinového média Romano Nevo Lil. Pracuje ako vedúci vedecký pracovník v Dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.