TEXTY

2022

Rómovia sú jednou z najväčších a najmenej pochopených menšín v Európe. Napriek mnohým úsiliam na integráciu Rómov do spoločnosti sa stále stretávajú s diskrimináciou a neuznaním. Jedným z prostriedkov, ktoré môžu byť použité na zlepšenie situácie Rómov, sú médiá.

Byť Rómom na Slovensku je náročné. My, Rómovia, o tom vieme svoje. Sme takmer denodenne konfrontovaní s rasizmom, nenávisťou a s predsudkami. Je náročné nájsť si v škole nerómskych kamarátov, získať priazeň a dôveru učiteľov, že si to do školy nechodíte iba útrpne odsedieť. Je náročné nájsť si v dospelosti prácu, na ktorú máte schopnosti a...