Rozhovor Silvia Porubänová

16.01.2023

 Silvia Porubänová je výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva.   Do júla 2020 pôsobila ako riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Je držiteľkou Zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny i Čestného uznania OSN. Výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie a sociálnej inklúzii. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných publikácií v oblasti ľudských práv. Verejnosti je známa aj zvyšovaním povedomia o spoločensky citlivých témach akými sú umelé prerušenie tehotenstva, migrácia a práva LGBTIQ+ komunít.