Rozhovor s Andreou Cox na tému Kto ťa chráni na sociálnych sieťach?

29.01.2023

Andrea Cox je riaditeľkou OZ Digitálna inteligencia - DigiQ. Verí v účinnú spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti a štátnej správy, lebo oba sektory sledujú rovnaký cieľ. 

Pracovné skúsenosti získavala v práci pre Úrad vlády, Národnú radu SR či v Nadácii Pontis. V práci ale aj v živote ju vedú osobná zodpovednosť, sloboda a úcta k druhým. Má rada vážnu hudbu a beh. 

Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou. Viac o A. Cox a DigiQ na https://digiq.sk/. 

Daniel Bunda sa s Andreou Cox zhováral o technológiách a digitálnych médiách 21. storočia. Práve nové mediá totiž dnes umožňujú oveľa intenzívnejšiu a otvorenejšiu komunikáciu, spoluprácu, dialóg a diskusiu na všetkých úrovniach spoločnosti. Technický pokrok, ktorý odstránil hranice medzi občanmi, nás zároveň vedie k tomu, že si viac uvedomujeme základné hodnoty a vlastný svetonázor. Neexistujúce virtuálne hranice však preverujú aj úctu k druhým, ich názorom, tradíciám, náboženskému vierovyznaniu. 

Sme v priestore nových médií v bezpečí? Kto nás chráni na sociálnych sieťach? 

O nových médiach, digitálnej inteligencii, o DigiQ, novom mediálnom zákone, o mediálnej rade, o digitálnom občianstve, právnej zodpovednosti za vlastné správanie v online priestore, o dôležitosti spolupráce hlavných aktérov nových médií a o mnohých ďalších zaujímavostiach sa dozviete v tomto rozhovore z projektu ROMALE.