TEXTY

projekt ROMALE

Ak sa ľudí spýtate, čo je to rasizmus, dostanete rôzne odpovede...
Rómska prozaička, poetka a dramatička Eva Plešková - Gašparová z Banskej Bystrice hovorí, že existuje rasa. Ľudská. "A tú sme si my, ľudia, rozdelili podľa toho, ako ktorý človek vyzerá a z akého prostredia je. Nech by som sa spýtala akéhokoľvek Róma na Slovensku, či rasizmus...