Ako pandémia ukázala roky a roky neriešenia rómskej otázky...

21.10.2021

Z cyklu Svet podľa Michelle

Na Slovensku žije asi 450-tisíc Rómov. To znamená, že takmer každý desiaty človek má rómsky pôvod. Kým jedna tretina je plne integrovaná do spoločnosti a ďalšia je polointegrovaná v obciach s rómskou majoritou, je tu ešte jedna skupina. Tvoria ju ľudia v segregovaných osadách, vylúčení na okraj spoločnosti. Ich život sprevádza chudoba, ktorú si iba ťažko dokážeme predstaviť.

Viac tu: