Boris Kočko: Pokojné spolunažívanie majority s Rómami je ovplyvnené zmenou v správaní aj na jednej, aj na druhej strane

29.12.2021

Z cyklu Svet podľa Michelle

Boris študuje predškolskú elementárnu pedagogiku. Chodil na cirkevné gymnázium do Levoče. Už od mladého veku sa občiansky angažuje. Bol členok žiackej rady, neskôr Akademického senátu a dokonca kandidoval aj na poslanca NR SR.

Viac tu: 

https://www.pribehybezhranic.sk/l/boris-kocko-pokojne-spolunazivanie-majority-s-romami-je-ovplyvnene-zmenou-v-spravani-aj-na-jednej-aj-na-druhej-strane/