Rómovia a Sčítanie obyvateľov 2021

15.02.2021

Michelle Kubištová

Ábel Ravasz sa výrazne zasadil o zaktivovanie verejnosti v súvislosti s ponechaním možnosti uviesť v Sčítaní obyvateľov 2021 dve národnosti.
Ábel Ravasz sa výrazne zasadil o zaktivovanie verejnosti v súvislosti s ponechaním možnosti uviesť v Sčítaní obyvateľov 2021 dve národnosti.

Na Slovensku začalo 15. februára sčítanie obyvateľstva. Do 31.marca sa môže každý obyvateľ elektronicky sčítať sám na stránke scitanie.sk. Ak sa neviete sčítať sami elektronicky, poproste niekoho z rodiny. Prípadne od 1. apríla budú fungovať v obciach kontaktné centrá, kam sa dá už teraz prihlásiť. V kontaktných centrách sú ľudia, ktorí vám pomôžu sčítať sa. Sčítať sa je to naša povinnosť plynúca zo zákona.

Ábel Ravasz, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske menšiny, v súčasnosti riaditeľ Inštitútu Mateja Bela, bol súčasťou tímu, ktorý pracoval na tom, aby aj na Slovensku mali ľudia možnosť zaškrtnúť si dve národnosti pri príležitosti sčítania obyvateľstva. V roku 2017 sa im túto možnosť podarilo zaviesť. V krajinách V4 je táto možnosť už dávno zavedená. Napríklad v Maďarsku je zavedená už dvadsať rokov. Po zavedení možnosti zaškrtnúť si dve národnosti pri sčítaní obyvateľstva, počet menšín vzrástol. Každá jedna menšina v Maďarsku bola po tejto zmene silnejšia. Rómska národnostná menšina bola dvakrát silnejšia, slovenská trikrát silnejšia a nemecká až šesťkrát silnejšia. Z príkladov z praxe vidno pozitíva takejto zmeny. Ak človek rieši dilemu , akú národnosť si dať pri sčítaní obyvateľstva, pretože je Róm, nehovorí po rómsky, žije na Slovensku... Tak možnosťou dať si dve národnosti, je táto dilema vyriešená. O dôvode, prečo táto možnosť na Slovensku doteraz nebola, môžeme len špekulovať...

V roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásila iba štvrtina Rómov žijúcich na Slovensku. "Sú tam rôzne dôvody. Dlho sa uvádzalo, že Rómovia nie sú národnostná menšina ale možno etnická skupina a možno ani to nie... taktiež veľa Rómov nehovorí po rómsky ale po slovensky, maďarsky či nemecky a radšej si dajú takúto národnosť," hovorí Ábel Ravasz. Preto v roku 2017 zaviedli možnosť zaškrtnúť si dve národnosti. "Tým, že otvoríme možnosť aby sa priznali k obom národnostiam získame obraz o tom. kto všetko na Slovensku žije," dodáva Ábel Ravasz.

Strach zo zneužitia osobných údajov

Ábel Ravasz ubezpečuje, že to, čo si človek napíše do sčítacieho hárku uvidí iba štatistický úrad a ten bude tieto údaje využívať len na účely spracovania. "To znamená, že údaj, či som alebo nie som Róm, nebude na občianskom preukaze, nebudú o tom vedieť miestne úrady a nebude to mať ani vaše dieťa vo vysvedčení," hovorí Ábel Ravasz. Človek sa prihlasuje anonymne rodným číslom. Najdôležitejšie je, že takto štát vie, koho má v krajine. Koľko ľudí kde žije a aké majú základné črty. Či človek dochádza za prácou alebo nie, či je slobodný alebo ženatý, aká je tu prítomnosť náboženských skupín ...

Ábel Ravasz pripomína, že ľudia, ktorí sú naladení proti Rómom presne vedia, kde Rómovia žijú a nepotrebujú na to údaje zo sčítania. "Nedopustíme, aby sa zopakovalo to, čo sa stalo v 40rokoch. Je oveľa viac slušných ľudí ako neprajníkov. Bohužiaľ tým, že sa budeme skrývať, nedosiahneme nič," konštatuje Ábel Ravasz.

Ďalej dodáva, že ak sa človek prihlási k národnostnej menšine, plynú z toho len pozitíva. Keď si značíme národnosť, tak len pomáhame komunite a nám samotným nič nehrozí. "Tá skupina vie nadobudnúť jazykové práva v obci. Ak je v obci minimálne 15% príslušníkov rovnakej národnostnej menšiny, vznikajú tým rovnaké menšinové jazykové práva. Keď sa prihlásim k tomu, že som Róm a chcem byť braný ako Róm, tak obec na to musí zo zákona zareagovať a musí umožniť aj úradný styk v menšinovom jazyku. Takže ak má niekto problém vybavovať veci po slovensky, týmto získa právo, aby to mohol vybavovať po rómsky. Ja napríklad taktiež využívam komunikáciu s úradmi v materinskom jazyku - po maďarsky. Taktiež budú v obci dvojjazyčné tabule. Ja keď idem do obce, ktorá má názov napísaný aj po maďarsky, tak je to pekný pocit. Viem, že toto je aj moje územie a viem, že tu som aj ja doma. A to je veľmi príjemné," usmieva sa Ábel Ravasz.

Prerozdeľovanie peňazí vo fondoch

Ábel Ravasz spomína na časy, keď tvorili Fond na podporu menšín. "Vytvorenie tohto fondu považujem za obrovský krok. Keď sme tvorili fond, riešili sme otázku, ako rozdeliť zdroje medzi národnostnými menšinami. Prvotne sme vychádzali z čísel zo sčítania. Keby sme pri rómskej menšine ostali iba na čísle zo sčítania, tak bohužiaľ by rómska menšina dopadla veľmi zle v porovnaní s ostatnými menšinami, kde sa ľudia nehanbili alebo sa chceli viac priznať k svojej národnosti. V prípade rómskej menšiny sme museli použiť kompenzačné čísla na to, aby sme vôbec vnímali počet. Samozrejme, keď bude rómska menšina po tomto sčítaní väčšia, dá sa rozmýšľať o inom prerozdelení týchto fondov," vysvetľuje Ábel Ravasz. Ďalej hovorí o tom, že ak sa národnostná menšina dokáže spojiť a ukáže, že má silu, počty a identitu tak oveľa ľahšie sa dosahujú ciele aj v politickej, aj v samosprávnej sfére. Ak si porovnáme maďarskú a rómsku menšinu na Slovensku, maďarská nie je oveľa väčšia. "Porovnajme si však, akú silu má tradične maďarská politická reprezentácia na Slovensku a akú má rómska... Bohužiaľ je to aj tým, že nevidno tú silu za reprezentáciou Rómov. Čím viac Rómov bude v sčítaní, a to platí pre každú jednu menšinu, o to silnejšia bude táto menšina aj v politickej sfére," apeluje Ábel Ravasz.

Zaujímavé diskusie k téme Sčítanie obyvateľov 2021 a hľadania rómskej identity a Romipenu z tvorivej dielne EDUMA, n.o. si môžete pozrieť aj tu: