Marcel Karvay

27.09.2021

MARCEL KARVAY ( 1991) je mladý muž, ktorý vyrástol v generačnej chudobe a je Róm. Ako generačná chudoba ovplyvňuje život detí a mládeže, ktoré sa do nej narodili? Môže dieťa čeliť krivým pohľadom, diskriminácii a šikane pre svoj etnický pôvod a sociálne postavenie, ak samo ešte nevie a nemôže beh vecí zmeniť? Je naše školstvo pripravené na prijatie takýchto detí? Vie ich posúvať vpred a vytvoriť im rovnaké podmienky ako deťom, ktoré pochádzajú z majoritnej spoločnosti? Čo všetko pre dieťa znamená žiť v generačnej chudobe? Aký život majú tieto dieti a aké perspektívy do budúcnosti im naše spoločnosť dokáže ponúknuť? Kde majú deti z generačnej chudoby hľadať oporu, povzbudenie a motiváciu žiť a neukončiť svoje trápenie sebevaždou? Aký vplyv má generačná chudoba na psychické zdravie a sebaprijatie? Aký ťažký v týchto podmienkach môže byť coming out? Ako možno pomôcť? 

 Silný, srdce drásajúci, príbeh Marcela Karvaya vám azda vysvetlí a prezradí viac. Marcelov príbeh môže byť pre mnohých motiváciou a povzbudením, že nikdy nesmieme veci vzdávať a dajú sa meniť.... 

Marcel v súčasnosti pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, študuje pedagogiku na Trnavskej univerzite a ako analytický žurnalista sa venuje témam vzdelávania, generačnej chudoby a LGBTI v rómskej minorite. V ROMALE moderoval talkshow na tému generačná chudoba.