Rómovia a korona Dominiky Badžovej

12.03.2021

Termín: 12. 3 . 2021 o 17,00 hod.

Kde: .klub pod lampou, Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Moderátorka: Dominika Badžová

Hostia: 

Andrej Belák, Ústav etnológie a sociálnej antropolóie SAV, 

Juraj Čokyna, novinár a bývalý učiteľ v Šarišských Bohdanovciach, autor knihy A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky MŠ, 

Michaela Mudroňová, koordinátorka pracovného poradenstva, Človek v ohrození, n.o. 

Barbora Botošová, primáška a interpretka  World Music a Ethno-Jazz