Rómovia a vzdelávanie Michelle Kubištovej

25.11.2020

Hostia: Janette Maziniová Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Mirka Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, Pavel Hrica, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Cesta von - projekt Omama, Nadežda Malčeková, spisovateľka a dlhoročná pedagogická asisentka, pracujúca s deťmi z marginalizových rómskych komunít

Moderátorka: Michelle Kubištová