Talkshow Daniela Bundu: Rómovia a LGBTIQ+ komunita

15.01.2023

V tejto časti ROMALE Vás pozývame sledovať live-streamovú talkshow na aktuálnu tému Rómovia a LGBTIQ+ komunita. 

Moderuje: Daniel Bunda, moderátor a aktivista 

Divácke otázky z internetu kladie: Nadežda Malčeková, spisovateľka píšuca pod pseudonymom Nela Nezábudková 

Hostia talkshow: 

Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, lektorka vnímavosti 

David Tišer, riaditeľ ARA ART, divadelný režisér, rómsky LGBT aktivista, Česká republika 

Marcel Karvay, rómsky LGBTIQ aktivista 

Textová podoba témy: Michelle Kubištová, novinárka 

Táto časť projektu sa hlási k iniciatíve Slovenská Tepláreň a chceme ňou vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave. Projektom chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom. Chceme, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti, pretože so všetkými slušnými ľuďmi Slovenska chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie. Tento mediálny projekt chce pomôcť dosiahnuť také zmeny legislatívy, ktoré zabezpečia plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny. 

Upútavku k projektu si môžete pozrieť tu:

Talkshow si môžete pozrieť tu: